Biến dòng Schneider METSECT5CC006

Biến dòng Schneider Phi 21

CT Current Transformer Ip/5 A ratio.

Type C - current transformer (cable profile).
Internal Cables Bars Rating Ip/5 A Reference
profile (mm (mm) (A)  
CC        
  Ø21    40 METSECT5CC004
    50 METSECT5CC005
    60 METSECT5CC006
    75 METSECT5CC008
    100 METSECT5CC010
    125 METSECT5CC013
    150 METSECT5CC015
    200 METSECT5CC020
    250 METSECT5CC025

ĐẠI LÝ ĐIỆN CHÍNH HÃNG - 0932426729

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.