Biến dòng Schneider METSECT5MC025

CT Current Transformer Ip/5 A ratio.

Type M - current transformers (mixed: cable/bar profile).
Internal Cables Bars Rating Ip/5 A Reference
profile (mm (mm) (A)  
MA        
  Ø27 10 x 32 150 METSECT5MA015
  15 x 25 200 METSECT5MA020
    250 METSECT5MA025
    300 METSECT5MA030
    400 METSECT5MA040
MB        
  Ø26 12 x 40 250 METSECT5MB025
  15 x 32 300 METSECT5MB030
    400 METSECT5MB040
MC Ø32 10 x 40 250 METSECT5MC025
    20 x 32 300 METSECT5MC030
  25 x 25 400 METSECT5MC040
    500 METSECT5MC050
    600 METSECT5MC060
    800 METSECT5MC080
MD Ø40 12 x 50 500 METSECT5MD050
    20 x 40 600 METSECT5MD060
    800 METSECT5MD080

ĐẠI LÝ ĐIỆN CHÍNH HÃNG - 0932426729

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.