Khởi động mềm Schneider ATS01N232RT

Khởi động mềm Schneider ATS01N232RT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Khởi động mềm - Softstarter Altistart 01 Schneider

Khởi động mềm dùng cho động cơ không đồng bộ.

Dòng định mức từ 3A đến 32A.

Có nhiều lựa chon cho các công suất khác nhau.

Single Phase 110…230 V        
Soft Stop units - 0.37 to 15kW        
1Phase Nominal Reference      
230V Current        
0.37 kW 3A ATS01N103FT      
0.75 kW 6A ATS01N106FT      
1.1 kW 9A ATS01N109FT      
1.5 kW 12A ATS01N112FT      
2.2 kW 25A ATS01N125FT      
           
Three-phase           
Soft Stop units - 0.37 to 11kW        
Supply voltage - Motor power     Nominal  
230V   400V 460V Current Reference
kW HP kW HP Icl 110…480 V
0.37-0.55 0.5/- 1.1 0.5-1.5 3A ATS01N103FT
0.75-1.1 1-1.5 2.2-3 2-3 6A ATS01N106FT
1.5 2 4 5 9A ATS01N109FT
2.2 3 5.5 7.5 12A ATS01N112FT
3-4-5.5 5-7.5 7.5 - 9 - 11 10-15 25A ATS01N125FT
Soft Stop units - 0.75 to 15kW        
Supply voltage - Motor power Nominal      
400V 460V Current Reference Reference  
kW HP Icl 380…415 V 440…480 V  
1.5 - 2 - 2.3 2-3 6A ATS01N206QN ATS01N206RT  
4 5 9A ATS01N209QN ATS01N209RT  
5.5 7.5 12A ATS01N212QN ATS01N212RT  
7.5-11 10-15 22A ATS01N222QN ATS01N222RT  
15 20 32A ATS01N232QN ATS01N232RT  

ĐẠI LÝ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CHÍNH HÃNG - 0932426729

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.