MCB MITSUBISHI 1P/63A/6KA BH-D6

THÔNG TIN SẢN PHẨM 

  • Dùng trong lưới điện công nghiệp và dân dụng.
  • Dòng điện định mức từ 6A đến 63A.
  • Dòng cắt ngắn mạch từ 6KA đến 10KA.
  • Số cực: 1P, 2P, 3P, 4P.
  • Xuất xứ: Nhật Bản.

 MCB

Mã hàng

Đặc tính

Dòng ngắn mạch

BH-D6 Series

 MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (1 cực)

 

 

       

BH-D6

1P, (6)A

6 kA

BH-D6

1P, (10,13,16,20)A

6 kA

BH-D6

1P, (25, 32)A

6 kA

BH-D6

1P, (40)A

6 kA

BH-D6

1P, (50)A

6 kA

BH-D6

1P, (63)A

6 kA

BH-D6 Series

 MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (2 cực)

           

BH-D6

2P,(6)A

6 kA

BH-D6

2P, (10,13,16,20)A

6 kA

BH-D6

2P, (25, 32)A

6 kA

BH-D6

2P, (40)A

6 kA

BH-D6

2P, (50)A

6 kA

BH-D6

2P, (63)A

6 kA

BH-D6 Series

 MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (3 cực)

           

BH-D6

3P,(6)A

6 kA

BH-D6

3P, (10,13,16,20)A

6 kA

BH-D6

3P, (25, 32)A

6 kA

BH-D6

3P, (40)A

6 kA

BH-D6

3P, (50)A

6 kA

BH-D6

3P, (63)A

6 kA

BH-D6 Series

 MCB tiêu chuẩn, gắn trên thanh Rail 35 mm (4 cực)

           

BH-D6

4P,(6)A

6 kA

BH-D6

4P, (10,13,16,20)A

6 kA

BH-D6

4P, (25, 32)A

6 kA

BH-D6

4P, (40)A

6 kA

BH-D6

4P, (50)A

6 kA

BH-D6

4P, (63) A

6 kA

  ĐẠI LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CHÍNH HÃNG

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.